Financiën

 

FINANCIËN

HOME >> LEERLINGEN/OUDERS >> FINANCIËN

Copyright @ All Rights Reserved

Alle scholen voor het voortgezet onderwijs ontvangen bekostiging van het ministerie van OC&W. Uit deze gelden worden de salarissen en de exploitatiekosten betaald. Echter voor zogenaamde extra’s zoals excursies, themaweken, schoolfeesten, activiteiten zoals‘ Heel de MAVO bakt’, de huur van kluisjes is dit bedrag niet toereikend. Daarom vragen wij bij speciale gelegenheden zoals bijvoorbeeld de barbecue en de winterviering een vrijwillige ouderbijdrage van een paar euro.

Ook vragen wij voor onze reis in het eerste jaar een bijdrage van 160 euro en in het tweede jaar van 350 euro. Zonder dit geld kunnen we niet weg.

Ook de aanschaf van een laptop valt onder de vrijwillige ouderbijdrage.

We gaan inventariseren hoeveel geld er daadwerkelijk nodig is voor alle extra. Met de MR en Ouderraad gaan we aan de hand van de geïnventariseerde kosten de hoogte van de vrijwillige bijdrage vaststellen.

Voor vragen over de financiën en de bijdrage aan de reis graag een mail naar info@deamsterdamsemavo.nl

 

Meer informatie is te vinden in de notitie “Aangepast Handhavingstoezicht ouderbijdragen in het VO - juli 2012 en in de brochures van het ministerie van OCW ‘Ouderbijdragen: verplicht vrijwillig’ en “Uw bijdrage aan de schoolkosten’.

 

De Amsterdamse MAVO volgt de gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs. Deze bevat een regeling restitutie en kwijtschelding. Die luidt als volgt: U kunt een beroep doen op deze regeling als u ondanks een laag inkomen niet in aanmerking komt voor het kind-gebonden budget van de belastingdienst of voor de scholierenvergoeding van de gemeente Amsterdam. Uitgebreide informatie over de scholierenvergoeding kunt u vinden op de website van de dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam: http://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulplaaginkomen/.

In bijzondere situaties, bijvoorbeeld als er sprake is van schuldhulpverlening, kan kwijtschelding van toepassing zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met de schoolleiding.

 

 

 

De Amsterdamse MAVO

Linnaeushof 48

1098 KM Amsterdam

 

 

 

06-16293215

info@deamsterdamsemavo.nl