Participatieprojecten

 

PARTICIPATIEPROJECTEN

HOME >> PARTICIPATIEPROJECTEN

Humanistisch onderwijs houdt voor ons onder meer in dat leerlingen betrokken raken bij de wereld om hen heen, dat zij zich een gewaardeerd onderdeel voelen van de maatschappij en dat zij daar zelf een bijdrage aan gaan leveren. Meedoen, ofwel participatie, staat centraal. We verwachten van onze leerlingen dat ze met een open blik de wereld bekijken en een actieve houding aannemen in en buiten de school. Meedoen, meetellen, daar gaat het bij ons om. Niet alleen op school, maar ook meedoen in de maatschappij. Zorg en aandacht voor het algemeen belang van onze samenleving is nodig.

Participeren en verbinding maken is onze leidraad en komt terug in de visie van de school, in het onderwijsconcept en in het curriculum. Wij noemen onszelf een participatieschool. Als wij willen dat onze leerlingen actief gaan meedoen in de samenleving dan moeten we ze wel leren hoe ze dat moeten doen. Dat lukt niet alleen met theoretische kennis maar zelf doen en ervaren is daarbij essentieel. Daarom werken wij met participatieprojecten. Zij krijgen hiervoor kennis aangereikt, doen vaardigheden op en ontwikkelen houdingen die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving.

Wij onderscheiden twee soorten participatieprojecten:

School participatie

 

Dit vindt plaats binnen de school. Iedere eerstejaars leerling wordt vanaf de eerste dag verantwoordelijk gemaakt voor een deel van de school. Belangrijk is dat het kind aan een project meedoet dat aansluit op zijn/haar interesse of vaardigheden, vandaar dat deze keuzes gemaakt worden na de presentatie van de 2e jaars leerlingen die hun projecten overdragen aan de brugklassers.

 

We hebben de volgende schoolparticipatie projecten:

 

 • Kantine: bepalen van assortiment, prijzen berekenen, maken van de broodjes en de verkoop hiervan.
 • Boodschappen: naast het inkopen van alle benodigdheden houden zij ook de kas bij en zorgen voor een strakke balans.
 • Evenementen: organiseren de jaarlijkse evenementen op DAM. Winterdiner, sinterklaasviering, schoolfeesten en ouderavonden.
 • Schoolkrant: Iedere zes weken wordt er een nieuwe editie uitgebracht. De redactie bestaat uit schrijvers, tekenaars en vormgevers.
 • Groen: deze leerlingen houden de moestuinen en plantenwanden bij en houden zich in de wintermaanden bezig met duurzaamheid in en rondom de school.
 • Instagram: Iedere week worden er foto's en filmpjes online gezet om de buitenwereld te laten zien wat we hier op school doen.
 • Buurtrestaurant: Drie keer per jaar opent DAM zijn geweldige keuken en wordt de kantine omgetoverd tot restaurant. De buurtbewoners kunnen tegen een kleine vergoeding komen eten. De leerlingen staan in de keuken/bediening en organiseren de hele avond.
 • Veiligheid en onderhoud: de kinderen volgen een ehbo cursus, assisteren de bhv'ers en zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de school.
 • Pannakooi: deze leerlingen organiseren iedere week een sportevenement in de pauzes en regelen alles van de inschrijving tot de prijsuitreiking.
 • Sociale veiligheid: in samenwerking met de 2e jaars leerlingen voert dit team gesprekken met de schoolleiding en organiseert activiteiten om de sociale veiligheid te versterken
 • Snapchat: met deze nieuwste vorm van social media gaan de leerlingen onze volgers op een creatieve manier op de hoogte houden van de ontwikkelingen op DAM .
 • Vlog/film: filmpjes maken en uitzenden op verschillende platvorms.

 

Participeren staat op het rooster. Alle leerlingen zitten op het zelfde moment met hun groepje in een lokaal en werken samen met de begeleidende docent aan hun project.

Ze maken een planning met doelstellingen en sluiten de periode af met een reflectie. Deze uitkomsten gaan iedere periode als het burgerschapsdeel mee met het rapport.

 

 

Maatschappelijke participatie

 

Dit is participeren buiten de school.

Ieder jaar hebben de leerlingen twee maatschappelijke participatie projecten waar ze aan deelnemen.

Deze projecten worden ieder jaar complexer qua inhoud, doelstelling en organisatie. . Doel is om in aanraking te komen met verschillende doelgroepen in onze samenleving, kennismaken, uitwisselen van ervaringen en iets voor een ander betekenen.

Dit alles volgens ons Pay it Forward model waarin we kinderen leren iets voor een ander te doen zonder hier zelf per se beter van te worden.

 

1e jaar

 • Amnesty International schrijfmarathon

Elk jaar, op de Dag van de Mensenrechten, schrijven honderdduizenden mensen wereldwijd brieven. Voor mensen die onrecht is aangedaan, gevangenzitten, gediscrimineerd worden, gemarteld zijn of worden bedreigd.

Wij doen ook mee. Leerlingen worden ingelicht over de situatie van de betrokken mensen en kiezen aan wie ze hun brief gaan richten. Deze wordt vervolgens in het Engels geschreven en opgestuurd.

 • Maatjesproject bejaarden

We hebben een samenwerkingsverband met verzorgingstehuizen die net als wij geloven in deze vorm van participeren. De kinderen worden verdeeld over meerdere afdelingen en krijgen iedere week een andere opdracht mee. Deze opdrachten worden voorbereid in de lessen M&P. Iedere week komt de inhoud vanuit een ander vak.

 

2e jaar

 • Amnesty International schrijfmarathon

Elk jaar, op de Dag van de Mensenrechten, schrijven honderdduizenden mensen wereldwijd brieven. Voor mensen die onrecht is aangedaan, gevangenzitten, gediscrimineerd worden, gemarteld zijn of worden bedreigd.

Wij doen ook mee. Leerlingen worden ingelicht over de situatie van de betrokken mensen en kiezen aan wie ze hun brief gaan richten. Deze wordt vervolgens in het Engels geschreven en opgestuurd.

 • Maatjesproject statushouders

De leerlingen nodigen jonge statushouders uit in de school voor een programma van zes weken. Uitwisselen en kennismaken met de Nederlandse cultuur en Amsterdam en de cultuur van de statushouder in kwestie staat centraal. Onze leerlingen zijn in tweetallen gekoppeld aan een statushouder. Er is een ochtend programma in de school waarbij iedere week een ander vak centraal staat en een vervolg waarbij de stad en de geschiedenis ervan ontdekt wordt .

 

 

 

 

 

De Amsterdamse MAVO

Linnaeushof 48

1098 KM Amsterdam

 

 

 

06-16293215

info@deamsterdamsemavo.nl

Copyright @ All Rights Reserved