Home

DAM scoort op inspectiebezoek


Goedgekeurd op alle onderdelen!

     Pedagogisch klimaat 

      en

     Kwaliteitscultuur  zelfs een GOED!


Download hier het inspectierapport

Corona update voor ouders en leerlingen gaat via de reguliere communicatie kanalen.

Bekijk hier

 Tevredenheidsonderzoek

'scholen op de kaart'


Tevredenheid leerlingen


Tevredenheid ouders


Veiligheid op school


DE  AMSTERDAMSE  MAVO

 ZELF    DENKEN     SAMEN    LERENDe Amsterdamse Mavo is de eerste humanistische school van Nederland. Wij bieden alleen VMBO-T aan en zijn daarom een categorale Mavo. De Amsterdamse Mavo is opgericht buiten de bestaande schoolbesturen om en is volledig onafhankelijk.


In schooljaar 2016/2017 zijn wij gestart met 2 eerste jaars klassen. Inmiddels hebben wij 10 klassen in de leerjaren 1, 2, 3 en 4.

Er zitten nooit meer dan 24 kinderen in een klas.

Kleinschaligheid en de menselijke maat vinden wij belangrijk. Iedere leerling moet zich gezien en gewaardeerd voelen. Kleine klassen horen hier dus ook bij.


In onze school staan de leerlingen en docenten centraal en daar worden de beschikbare tijd en middelen aan besteed. Dit betekent dat geldstromen ten goede moeten komen aan het onderwijs. Onze Raad van Toezicht is bijvoorbeeld onbezoldigd.


Wij hebben een prachtig schoolgebouw op de Linnaeushof in de Watergraafsmeer,  waar de kleinschaligheid en sociale veiligheid in onze school goed tot zijn recht komt. 

 

Het humanisme is een levensbeschouwing die uitgaat van menselijke waardigheid en menselijke vermogens. Humanistisch onderwijs houdt voor ons onder meer in dat leerlingen betrokken raken bij de wereld om hen heen,  dat zij zich een gewaardeerd onderdeel voelen van de maatschappij en dat zij daar een bijdrage aan gaan leveren. Meedoen, ofwel participatie, staat centraal. We stimuleren onze leerlingen om met een open blik de wereld te bekijken en een actieve houding aan te nemen in en buiten de school.

Iedereen is welkom op onze school.    Ons motto is  “Zelf denken, samen leren”.

De Amsterdamse MAVO

Linnaeushof 48

1098 KM AmsterdamAlgemeen: 06-39593835

Verzuim: 06-16293215

info@deamsterdamsemavo.nl

Copyright @ All Rights Reserved