Home


DE  AMSTERDAMSE  MAVO

 ZELF  DENKEN    SAMEN   LERENDe Amsterdamse MAVO is een reguliere school op Humanistische grondslag die alleen mavo (theoretische leerweg) aanbiedt. De school staat open voor iedereen. De Amsterdamse MAVO leidt op tot een niveau 4 opleiding op het mbo of een doorstroom naar de havo. Ons onderwijsprogramma geeft ruimte aan leerlingen om op verschillende niveaus te werken. Er zitten 270 leerlingen op DAM. 


De Amsterdamse MAVO wil zich onderscheiden van andere vmbo scholen in Amsterdam door de mavoleerling en zijn leerproces centraal te stellen. Een school met kundige en inspirerende leraren die graag lesgeven aan deze leerlingen. Wij willen onze leerlingen een zo groot mogelijk gevoel van eigenwaarde en geloof in zichzelf meegeven. De mavoleerling verdient onze onverdeelde aandacht.

Voor deze kinderen willen wij een veilige, positieve en stimulerende leeromgeving creëren waar je kan zijn wie je bent en waar je gewaardeerd wordt om wie je bent. Waar we hard werken en waar wij iedere leerling stimuleren het beste uit zichzelf te halen op cognitief gebied, maar zeker ook op het gebied van persoonlijke vorming. Kortom, wij willen onze leerlingen laten floreren. 

Wij vinden veel persoonlijke aandacht en een intensieve leerlingbegeleiding belangrijk. Iedere leerling telt mee, hij wordt “gezien”.

Het humanisme is een levensbeschouwing die uitgaat van menselijke waardigheid en menselijke vermogens. Humanistisch onderwijs houdt voor ons onder meer in dat leerlingen betrokken raken bij de wereld om hen heen,  dat zij zich een gewaardeerd onderdeel voelen van de maatschappij en dat zij daar een bijdrage aan gaan leveren. Meedoen, ofwel participatie, staat centraal. We stimuleren onze leerlingen om met een open blik de wereld te bekijken en een actieve houding aan te nemen in en buiten de school.

Iedereen is welkom op onze school.    Ons motto is  “Zelf denken, samen leren”.