Gezonde school


GEZONDE SCHOOL

 HOME >> LEERLINGEN/OUDERS >> GEZONDE SCHOOL

Waarom een gezondheidsbeleid op school?

In onze samenleving is het makkelijk om ongezond te leven. Snoep en snacks zijn goedkoop en overal verkrijgbaar en computer- en schermgebruik zorgt ervoor dat kinderen minder bewegen. De omgeving van het kind heeft hierin een verantwoordelijkheid.

Scholen kunnen bijdragen aan een gezonde leefstijl door een aantal maatregelen te nemen.

De nadruk ligt hier op bijdragen. Dit kunnen wij niet alleen. Leerlingen gezond en fit houden vergt een inspanning van iedereen uit de omgeving van het kind. 

De Amsterdamse MAVO werkt samen met externe partners zoals de GGD, Het Voedingscentrum, de VU, Jellinek en de gemeente Amsterdam. Wij hebben (gezamenlijk) de volgende uitgangspunten geformuleerd.


 • Wij verkopen geen cola, sinas en andere energiehoudende drankjes in de kantine of automaten.
 • In de kantine worden geen Snoep, chips, gebak, croissants en andere vette happen verkocht. Met uitzondering van de vrijdag. Op deze dag wordt iets buiten het gewone gezonde aanbod aangeboden
 • Snoep, chips, gebak, croissants, cola en andere energiehoudende drankjes mogen niet in school genuttigd worden, ook al is het elders aangeschaft of meegenomen. 
 • Onze leerlingen en het personeel kunnen eenvoudig zelf water tappen bij een watertap in de kantine.
 • Onze kantine voldoet hiermee aan de richtlijnen van het Voedingscentrum (de Richtlijnen Gezondere Kantines). Jaarlijks brengen we het aanbod van de kantine in kaart met de kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.
 • De kantine wordt gerund door een groepje eerstejaars leerlingen. Zij verkopen tijdens de pauzes de producten en denken actief mee over het aanbod.
 • Leerlingen worden actief gevraagd naar hun mening over de kantine d.m.v. enquêtes. Deze gegevens worden gebruikt om de kantineaanbod aantrekkelijker en gezonder te maken.
 • Tijdens het verbredings uur op de vrijdagmiddag, is er iedere 5 weken een nieuw groepje leerlingen die hebben gekozen voor koken. Tijdens dit uur maken zij gezonde producten die wij verkopen in onze kantine. Denk aan  verse, gezonde pizza, smoothies, suikervrije dadel repen en nog veel meer
 • Er wordt structureel aandacht besteed aan gezonde voeding in de lessen. In de biologie lessen komt het thema ‘voeding en vertering’ aan bod.
 • Er is een groep eerstejaars leerlingen die als onderdeel van een breed promotieonderzoek van de VU meewerkt aan een onderzoek dat gericht is hoe mensen zelf invloed kunnen hebben op hun omgeving qua gezondheid. Zij doen dit als schoolparticipatieproject. 
 • Er worden in het rooster ruim sporturen ingeroosterd voor alle klassen.
 • Bij de verbredingsuren is er altijd de mogelijkheid om extra sport te kiezen.
 • Bij de verbedingsuren is er de mogelijkheid, voor leerlingen die aan hun conditie willen werken en hun kennis over gezonde voeding willen vergroten, om in 1 van de periodes te kiezen voor het programma topscore.
 • Ook in het curriculum van onze sportlessen is er ruimte gereserveerd voor voedingslessen.
 • In de toekomst zal het mogelijk zijn om tijdens een aantal tussenuren gebruik te maken van de Dojo.
 • Wij stimuleren leerlingen om lid te worden van een sportclub. Hiervoor kunnen wij ook het jeugd stimuleringsfonds inzetten.
 • Bij biologie zitten in het curriculum lessen over genotmiddelen.
 • Het aanleren en versterken van het probleemoplossend vermogen (keuzes maken), sociale invloed, zelfcontrole en wilskracht, omgaan met groepsdruk, sociale norm ten aanzien van middelengebruik zijn dingen die tijdens reguliere lessen naar voren komen, tijdens de sportlessen en tijdens de mentoruur. 
 • Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten van de GGD voor ouders over genotmiddelengebruik. 
 • De leerlingenraad is actief betrokken bij het meedenken over een gezondere school.
 • Onze school is een rookvrije zone. Dit houdt in dat er zowel op het achterplein als op het volledige trottoir voor onze school niet gerookt mag worden dit geldt voor leerlingen, medewerkers en bezoekers van de school. 
 • Op het binnenplein hebben wij een pannakooi (tevens basketbalveld) en twee tafeltennistafels, welke het bewegen in de pauzes stimuleert. 
 • Het gebruik, onder invloed of in het bezit zijn zijn van alcohol en/of drugs is niet toegestaan. De consequentie van overtreding is een leerstraf/schorsing. Ouders worden uiteraard direct op de hoogte gebracht. 


GGD

Met behulp van de vragenlijst Jij en Je Gezondheid van de GGD, brengt de GGD jaarlijks de gezondheid van leerlingen in kaart. De schoolverpleegkundige voert gesprekken met leerlingen bij wie een gezondheidsprobleem speelt (fysiek of mentaal), en verwijst indien nodig door naar de juiste hulp. Deze leerlingendata zijn voor de school anoniem. De school gebruikt de anonieme uitkomsten van de vragenlijst om te bepalen of er schoolbreed iets nodig is om de gezondheid van leerlingen te bevorderen. 


Jellinek

Wanneer er zorgen zijn over het middelengebruik van een leerling, kunnen in overleg met ouders, gesprekken met een preventiemedewerker van Jellinek worden ingezet. 


Vragen

Voor vragen over het gezondheidsbeleid kunnen leerlingen en ouders terecht bij onze gezondeschoolcoördinator, Kim de Rooij, 


Voor meer informatie over genotmiddelengebruik, zie 


Voor meer informatie over gezonde voeding voor kinderen van 12-18 jaar, zie 

https://webshop.voedingscentrum.nl/producten/zwanger-en-kind/gezond-eten-en-drinken-voor-je-kind-van-12-tot-18-jaar/