Zij-instroom

ZIJ-INSTROOM

De Amsterdamse MAVO heeft voor het schooljaar 2022/2023 geen plek meer voor zij-instroom.

Dit geldt voor alle leerjaren.


We verzoeken u vriendelijk om niet te mailen of te bellen.