Zij-instroom

ZIJ-INSTROOM

Eind juni wordt duidelijk hoeveel plekken er beschikbaar zijn in de leerjaren 2 en 3. 

Jaar 1 gaat via de kernprocedure en voor jaar 4 nemen wij geen leerlingen aan.


Wilt u zich aanmelden dan kunt u een mail sturen naar

zij-instroom@deamsterdamsemavo.nl.


U ontvangt een automatische reply met daarin alle informatie.


We verzoeken u niet te bellen.