Zij-instroom

ZIJ-INSTROOM

Dank voor jullie interesse in De Amsterdamse MAVO. Aanmelden voor zij-instroom schooljaar 2023-2024 kan alleen in leerjaar 2 of 3.

We ontvangen op zij-instroom@deamsterdamsemavo.nl graag het schooldossier met daarin de volgende documenten:

1. naam leerling en gewenst leerjaar

2. het schoolwisselaarsformulier
3. het OPP
4. het absentieoverzicht
5. recente cijferlijst
6. het LVS
7. het Oki-doc PO