Participatieprojecten


PARTICIPATIEPROJECTEN

 HOME >> ONDERWIJS >> PARTICIPATIEPROJECTEN

Humanistisch onderwijs houdt voor ons onder meer in dat leerlingen betrokken raken bij de wereld om hen heen, dat zij zich een gewaardeerd onderdeel voelen van de maatschappij en dat zij daar zelf een bijdrage aan gaan leveren. Meedoen, ofwel participatie, staat centraal. We verwachten van onze leerlingen dat ze met een open blik de wereld bekijken en een actieve houding aannemen in en buiten de school.  Meedoen, meetellen, daar gaat het bij ons om. Niet alleen op school, maar ook meedoen in de maatschappij.  Zorg en aandacht voor het algemeen belang van onze samenleving is nodig.

Participeren en verbinding maken is onze leidraad en komt terug in de visie van de school, in het onderwijsconcept en in het curriculum. Wij noemen onszelf een participatieschool. Als wij willen dat onze leerlingen actief gaan meedoen in de samenleving dan moeten we ze wel leren hoe ze dat moeten doen. Dat lukt niet alleen met theoretische kennis maar zelf doen en ervaren is daarbij essentieel. Daarom werken wij met participatieprojecten. Zij krijgen hiervoor kennis aangereikt, doen vaardigheden op en ontwikkelen houdingen die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving.

Wij onderscheiden twee soorten participatieprojecten:

Schoolparticipatie 


Dit vindt plaats binnen de school.  Eerstejaars leerlingen worden vanaf de eerste dag verantwoordelijk gemaakt voor een deel van de school. Belangrijk is dat het kind aan een project meedoet dat aansluit op zijn/haar interesse of vaardigheden. Na de kennismakingsdag schrijven de leerlingen zich in op het project van hun voorkeur.

Participeren staat op het rooster. Alle leerlingen zitten op hetzelfde moment met hun groepje in een lokaal en werken samen met de begeleidende docent aan hun project.

Ze maken een planning met doelstellingen en sluiten de periode af met een reflectie. 


We hebben de volgende schoolparticipatie projecten:


 • Kantine: bepalen van assortiment, inventaris bijhouden, prijzen maken, maken van de broodjes en de verkoop hiervan. Ook maken zij de boodschappenlijsten voor het boodschappenteam en leveren ze de kas aan voor het financiënteam.
 • Sport: dit team organiseert de sportevenementen in de pauzes (basketbal, voetbal, tafeltennis, lijnbal, etc..) en de grote sportdagen in de themaweken.
 • Evenementen: organiseren van evenementen zoals het winterdiner, sinterklaasviering, schoolfeesten, valentijnsdag, ouderavonden, halloween, etc..
 • Social media: iedere week worden er foto's en filmpjes online gezet om de buitenwereld te laten zien wat we hier op school doen.  (instagram/snapchat/facebook)
 • Groen:  deze leerlingen verzorgen al het groen in en om de school. Van de planten in de lokalen, gangen en kantine, tot de moestuinen op het plein. Ook verzorgen zij  de vissen in het aquarium.
 • Klussen:  het klusteam doet het onderhoud in ons mooie schoolgebouw. Docenten hebben verzoekjes om hun lokalen nog beter in te richten  en de klussers maken het mogelijk. Iedere week is de school weer een stukje mooier!
 • Financiën: deze rekenwonders houden alles  bij wat er  uitgegeven wordt door het boodschappenteam  en verrekend dit met de inkomsten van het kantine team.
 • Hofcleaners: gehuld in hun 'hofcleaners bodywarmer' gaan ze de buurt in om vuilnis te prikken. Als de Linnaeushof schoon is pakken ze het park er gewoon nog even bij!
 • Duurzaamheid / klimaat: hoe kunnen we school verduurzamen? Hoe kunnen wij onze invloed uitoefenen op de bewustwording van onze klas- en buurtgenoten. Dat is een vraagstuk waar deze wereldbeteraars iedere week weer mee bezig zijn.
 • Kantinesnacks: deze keukenprinsen/prinsessen maken iedere week nieuwe gezonde snacks die verkocht kunnen worden door het kantineteam.
 • Werelddagen: dag van het respect, dag van de vrijheid, dag van de rechten van de mens, dag tegen discriminatie, etc.. Iedere periode werken ze aan meerdere evenementen waarin we aandacht kunnen geven aan belangrijke zaken in de wereld.
 • Buitenschools: deze groep participeert extern. Buurthuizen, verzorgingstehuizen, basisscholen en sportverenigingen kunnen rekenen op zeer gemotiveerde DAMmers.
 • Boodschappen: ze gaan met lege tassen heen en komen met volle tassen terug. Ze zorgen ervoor dat het kantine- en keukenteam nooit met lege handen staan en houden alle aanbiedingen in de gaten..
 • Schoolkrant: iedere zes weken wordt er een nieuwe editie uitgebracht. De redactie bestaat uit schrijvers, tekenaars en vormgevers. 
 • Styling: onze school is al zo mooi, dit team zorgt ervoor dat dat ook zo blijft. Van schilderen tot nieuwe ideeen bedenken en uitwerken. Alles om onze school te blijven pimpen.

Maatschappelijke participatie 


Ieder jaar nemen de leerlingen deel aan maatschappelijke participatie projecten. Deze projecten hebben als doel om het principe van pay it forward model te leren kennen en
toe te passen.

De vraag die centraal staat is: hoe kan ik iets voor een ander doen zonder hier zelf per se beter van te worden?
De leerlingen komen in contact met maatschappelijk
georiënteerde organisaties of sociale groepen. Dit traject staat dan ook in teken van kennismaken en laagdrempelig aanhaken van bestaande sociale initiatieven.


Afgelopen jaren hebben de leerlingen bijvoorbeeld geparticipeerd als gesprekspartners bij taalcafé’s en spelbegeleiders bij ontmoetingsplekken voor senioren. Ook opruimacties in de buurt en omgeving en buurtrestaurant zijn terugkerende initiatieven. Het ervaren van samenleven en verantwoordelijkheid leren dragen voor de wereld om hen heen is het uitgangspunt.Onze doelstellingen zijn:


 • Leren samenwerken en initiatief nemen.
 • Verschillende perspectieven leren kennen door in gesprek te
  gaan.
 • Op actieve manier de wereld om hen heen leren begrijpen.
 • Creatief en innovatief leren omgaan met situaties.
 • Leren herkennen van humanistische waarden.


  Onze activiteiten zijn:

1e jaar

 • Amnesty International schrijfmarathon.
 • Maatjesproject met sociale groepen en maatschappelijk georiënteerde organisaties in de buurt en omgeving.


             2e jaar

 • Maatjesproject met sociale groepen en maatschappelijk
  georiënteerde organisaties in glokale context.
 • DAM-doet.


3e jaar

 • Maatjesproject met sociale groepen en maatschappelijk georiënteerde organisaties in uitwisselingskader.
 • Maatschappelijke participatiestage.


4e jaar

 • Maatjesproject met sociale groepen en maatschappelijk georiënteerde organisaties in het buitenland.