Ons humanisme


ONS HUMANISME

 HOME >> HUMANISME >> ONS HUMANISME

Komt er op neer dat je bij ons mag zeggen wat je wilt. Maar dat je ook hetgeen de ander zegt respecteert. Dat je zelf denkt en argumenteert. Dat iedereen bij ons op school mag komen en zich op zijn gemak voelt. Gelovig, of niet. Homo, hetero of transgender. Dat je aardig bent voor anderen. Dat je belangstelling toont voor de wereld buiten de school. Dat je je bekommert om anderen. Niet aan de kant staat, meedoet. Dat je initiatief durft te nemen. Niet bang bent. Kritiek is niet erg, daar leer je van.  Je kijkt tegen niemand op, maar ook op niemand neer.


Meedoen en meetellen, daar gaat het bij ons om. Niet alleen op school, maar ook meedoen in de maatschappij.  Zorg en aandacht voor het algemeen belang van onze samenleving is nodig zonder daarbij het individueel  belang uit het oog te verliezen.


Dit betekent dat actief onderwezen moet worden over democratische principes, onze democratische rechtsstaat, over mensenrechten en dat sociale verbondenheid actief moet worden bevorderd. Democratische principes zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend evenmin als sociale samenhang en sociale verbondenheid in onze steeds pluriformer wordende samenleving. Participeren of meedoen verbindt de leerlingen met sociale, culturele en politieke structuren.


De Amsterdamse MAVO zet zich met zijn onderwijsconcept en curriculum structureel in voor deze noodzakelijke maatschappelijke betrokkenheid en de gewenste actieve participatie. De volgende vijf kernwaarden zijn daarbij leidend.VERANTWOORDELIJKHEID

Zelf verantwoordelijkheid dragen voor de keuzes die je maakt, voor de verplichtingen die je aangaat. Maar ook de verantwoordelijk nemen voor mensen om je heen en je leefomgeving. Leerlingen participeren vanaf de eerste schooldag in een project en krijgen daarmee verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid wordt met de jaren groter.

GELIJKWAARDIGHEID

Niemand is hetzelfde maar iedereen is gelijkwaardig. Dit betekent dat iedereen ongeacht geloof, afkomst, seksuele geaardheid evenveel waard is. Mensenrechten is een rode draad in ons curriculum.

ZELFBESCHIKKING

De leerling als autonoom wezen staat centraal. Dat betekent dat hij zelf keuzes maakt. Wat autonomie is en hoe je zelf keuzes maakt, is een terugkerend thema in diverse lessen.

ZELFONTPLOOIING

Eigen vermogens ontwikkelen, kritisch leren denken, zelfstandig zijn, initiatief nemen en samenwerken. Onze leerlingen moeten zich zo veel ontwikkelen als kan, niet alleen in termen van leerstof maar ook in persoonlijke ontwikkeling.

ACTIEVE TOLERANTIE

Dit gaat om verdraagzaamheid die actieve nieuwsgierigheid veronderstelt hoe anderen de wereld zien en daarmee (respectvol) in debat gaan. Door te debatteren met anderen kan je je mening herzien of juist daardoor versterken. Leerlingen doen hierdoor ervaring op met het omgaan met verschillen, het accepteren van anderen, het hanteren van  conflicten en empathisch vermogen te ontwikkelen.