Themaweken


THEMAWEKEN

 HOME >> ONDERWIJS >> THEMAWEKEN

Het schooljaar is opgedeeld in drie  periodes van dertien weken. Iedere periode wordt afgesloten met een verdiepende themaweek.

Ieder leerjaar is in die week met een ander thema bezig. De vier themaweken zijn:


  • Themaweek Mens & Maatschappij
  • Themaweek Wetenschap & Techniek
  • Themaweek Sport
  • Themaweek Kunst & Cultuur


Gedurende het hele jaar wordt aan deze thema’s gewerkt maar in deze weken worden extra activiteiten georganiseerd waardoor verdieping en verbreding ontstaat.

Bepaalde onderdelen binnen de themaweken worden samen met leerlingen bedacht en georganiseerd. Onze docenten zullen een inhoudelijke bijdrage leveren, maar er kunnen ook filosofen, humanisten, beta wetenschappers, kunstenaars en sporters uitgenodigd worden die komen debatteren, lesgeven en projecten begeleiden.

De week kan plaatsvinden in en om de school/stad, maar er zullen ook excursies en reizen gepland worden in het buitenland.

REIZENIeder jaar gaan de leerlingen van De Amsterdamse Mavo op reis of op excursie en iedere keer in een ander thema.  Onze reizen/excursies worden in de bovenbouw mede samengesteld door de leerlingen, zijn onderdeel van de themaweken of zijn verbonden aan participatieprojecten en/of vakken..

 

Jaar 1: Binnenlandse reis verbonden aan themaweek wetenschap met als onderwerp ‘energie’

Jaar 2: Buitenlandse excursie verbonden aan de doorlopende leerlijn mensenrechten met als onderwerp 'oorlog en vrede'

Jaar 4: Buitenlandse reis verbonden aan themaweek sport met als onderwerp ‘watersport’


 

De kosten voor de reis in het eerste jaar bedragen 170 euro.

De kosten voor de excursie in het tweede jaar bedragen 40 euro.

De kosten voor de reis in het vierde jaar bedragen 370 euro.