Visie


VISIE

 HOME >> ONDERWIJS >> VISIE

De Amsterdamse MAVO heeft als motto "zelf denken, samen leren".


De Amsterdamse MAVO is een school op humanistische grondslag die openstaat voor iedereen. Het humanisme is een levensbeschouwing die uitgaat van de waardigheid van mensen en haar inspiratie vindt in menselijke vermogens. Het humanisme staat ook voor zorg en aandacht voor het algemeen belang van onze samenleving. Collectieve idealen als de democratische rechtsstaat, mensenrechten, sociale verbondenheid en onderlinge solidariteit staan voorop.


De Amsterdamse MAVO is een reguliere school die alleen MAVO (theoretische leerweg) aanbiedt. Het maximum aantal leerlingen is 280.
Wij vinden kleinschaligheid een voorwaarde om kwalitatief hoogstaand onderwijs te leveren. De Amsterdamse MAVO leidt op tot een niveau 4 opleiding op het MBO of een doorstroom naar de HAVO. Het onderwijsprogramma geeft ruimte aan leerlingen om op verschillende niveaus te werken. Wij vinden veel persoonlijke aandacht en een intensieve leerlingbegeleiding belangrijk. Iedere leerling telt mee en wordt “gezien”. Dit betekent korte lijnen tussen leerlingen, ouders, docenten, mentoren, zorg- en verzuim coördinator en schoolleiding.


Humanistisch onderwijs is meer dan alleen een diploma halen. De school staat samen met de leerlingen midden in de samenleving en doet daar actief aan mee door middel van onze participatieprojecten. Zij krijgen hiervoor kennis aangereikt, doen vaardigheden op en ontwikkelen houdingen die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Als wij willen dat onze leerlingen actief gaan meedoen in onze maatschappij dan moeten wij hen wel leren hoe ze dat moeten doen. Dat lukt niet alleen met theoretische kennis maar zelf doen en ervaren is daarbij essentieel. Wij noemen ons daarom een participatieschool, met als uitganspunt onze humanistische waarden: gelijkwaardigheid, actieve tolerantie, verantwoordelijkheid, zelfontplooiing en zelfbeschikking.