Burgerschap


BURGERSCHAPSONDERWIJS

 HOME >> BURGERSCHAPSONDERWIJS

De samenleving verwacht van ons dat leerlingen zich individueel maar in relatie tot elkaar, zo breed mogelijk ontwikkelen zodat zij zijn voorbereid op verbondenheid met en actieve participatie in de maatschappij. Vanuit onze humanistische grondslag vormen wij leerlingen om een belangrijke rol te spelen in het maatschappelijke proces en verdere democratisering van onze maatschappij. Hiernaast vinden wij het belangrijk dat wij kansengelijkheid bevorderen, interesses opwekken, talenten ontwikkelen en zelfvertrouwen vergroten. Mede door ons burgerschapsonderwijs laten wij onze leerlingen floreren.


Op De Amsterdamse MAVO worden leerlingen gevormd tot participerende wereldburgers. Burgerschapsonderwijs staat hierin centraal. Wij werken vakoverstijgend vanuit drie verschillende doorlopende leerlijnen: mensenrechten, democratie en participatie. De doorlopende leerlijnen zijn thematisch opgebouwd per periode.

In de leerlijnen werken wij vier jaar lang in een opbouwende complexiteit aan kennis en vaardigheden; eerst meedoen, daarna meedenken en vervolgens meebeslissen.

Onze school heeft schooleigenvakken ontwikkeld om praktisch en in samenhang vorm te geven aan burgerschapsonderwijs: 


Maatschappij & Participatie:

Dit vak wordt gegeven in de onderbouw. Hier komen theoretische kennis van de doorlopende leerlijnen, het voorbereiden van participatieprojecten en het uitvoeren daarvan samen. De vakken maatschappijleer en maatschappijkunde borduren voort op de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan bij M&P.


Levensbeschouwing & Omgangskunde:

Er is veel aandacht voor filosofische vragen, waardenontwikkeling, kritische reflectie op levensbeschouwing en humanistische vorming. In dit laatste staan de vijf kernwaarden van Ons Humanisme, kennis over verschillende culturen en achtergronden centraal. 


Sport & Organisatie:

In dit vak wordt niet alleen gewerkt aan de fysieke vaardigheden van de leerlingen, maar wordt sport ook gebruikt als middel om doelstellingen op andere terreinen te bereiken. Leerlingen leren leiding geven, organiseren, presenteren, weerbaar worden, omgaan met winst, verlies, tegenslagen en conflictsituaties.


Burgerbord:

Dit vak is de spil van het burgerschapsonderwijs, waarbij de nadruk wordt gelegd op de doorlopende leerlijnen en de samenhang van de verschillende schoolvakken. De overige schoolvakken dragen bij aan de samenhang van het burgerschapsonderwijs d.m.v. zogenaamde burgerbordopdrachten. Deze opdrachten maken deel uit van het reguliere curriculum en zijn geen extra of losstaande opdrachten. Ieder thema binnen de doorlopende leerlijnen wordt geïntroduceerd, afgesloten met een reflectie en inhoudelijk getoetst in een humanistisch spel.

Op het door DAM ontwikkelde Burgerbord.nl houden leerlingen hun persoonlijke groei en ontwikkeling bij.