Financiën


FINANCIËN

 HOME >> LEERLINGEN/OUDERS >> FINANCIËN

Alle scholen in het voortgezet onderwijs ontvangen bekostiging van het ministerie van OC&W. Uit deze gelden worden de salarissen en de exploitatiekosten betaald. Echter voor zogenaamde extra’s zoals excursies, themaweken, schoolfeesten, activiteiten en VVV3 projecten is dit bedrag niet toereikend. De Amsterdamse MAVO is de enige school in Amsterdam die geen ouderbijdrage vraagt. Wel zetten we bij de ouderparticipatie momenten een pot neer waar ouders een kleine bijdrage in kunnen stoppen. Ouders bepalen zelf hoeveel ze in de evenementenpot doneren .

De kosten voor de reizen/excursies zijn wel  voor de ouders zelf.

Jaar 1: 170 euro

Jaar 2:  40 euro

Jaar 3: 370 euro

Jaar 4: 200 euro


De aanschaf van een laptop valt ook onder de vrijwillige ouderbijdrage.

Voor vragen over de financiën en de bijdrage aan de reis graag een mail naar info@deamsterdamsemavo.nl


Meer informatie is te vinden in de notitie “Aangepast Handhavingstoezicht ouderbijdragen in het VO - juli 2012 en in de brochures van het ministerie van OCW ‘Ouderbijdragen: verplicht vrijwillig’ en “Uw bijdrage aan de schoolkosten’.


De Amsterdamse MAVO volgt de gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs. Deze bevat een regeling restitutie en kwijtschelding. Die luidt als volgt: U kunt een beroep doen op deze regeling als u ondanks een laag inkomen niet in aanmerking komt voor het kind-gebonden budget van de belastingdienst of voor de scholierenvergoeding van de gemeente Amsterdam. Uitgebreide informatie over de scholierenvergoeding kunt u vinden op de website van de dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam: http://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulplaaginkomen/.

In bijzondere situaties, bijvoorbeeld als er sprake is van schuldhulpverlening, kan kwijtschelding van toepassing zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met de schoolleiding.