Boekenfonds


BOEKENFONDS

 HOME >> LEERLINGEN/OUDERS >> BOEKENFONDS

De Amsterdamse MAVO heeft een eigen boekenfonds. Dit fonds verzorgt voor alle leerlingen de benodigde boeken en het digitaal lesmateriaal. De boeken worden zonder kosten aan de leerlingen in bruikleen gegeven, maar blijven eigendom van de school. De leerlingen dienen dus netjes met de boeken om te gaan.


Aan alle leerlingen worden boekenpakketten uitgedeeld. Samen met de mentor en een andere docent controleren leerlingen hun pakket eerst aan de hand van de bijgeleverde boekenlijst. Eventuele afwijkingen en onjuistheden worden vervolgens genoteerd op deze lijst. Daarna tekenen leerlingen voor ontvangst. Leerlingen nemen de boeken en de lijst mee naar huis waarna u geacht wordt het pakket nogmaals te controleren en te tekenen. Vervolgens dient de leerling het getekende formulier binnen twee weken weer in te leveren bij zijn mentor. 


Hoe gaan we op school met de boeken om?

Je bent verplicht om de boeken binnen een week na uitgifte te voorzien van een beschermende kaft. Daarbij is het verboden om in de leerboeken te schrijven en/of tekenen. Indien een leerling zijn boek kwijt is geraakt dan dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betreffende docent van het vak. Er zal dan door de school een nieuw boek worden besteld. De factuur hiervan dient binnen 14 dagen te worden betaald aan de school.


Boeken inleveren aan het einde van het schooljaar

Aan het einde van het schooljaar ontvangt de leerling wederom een uitnodiging om de boeken in te leveren met daarbij een inleverlijst waarop staat welke boeken moeten worden ingeleverd. Bij inlevering worden de boeken gecontroleerd op beschadigingen en of erin geschreven is. Niet ingeleverde boeken worden in rekening gebracht, evenals een bedrag voor beschadigde en beschreven boeken.