Zij-instroom 24-25

ZIJ-INSTROOM

Dank voor jullie interesse in De Amsterdamse MAVO. Aanmelden voor zij-instroom schooljaar 2024-2025 kan alleen in leerjaar 2 of 3.

We ontvangen op

zij-instroom@deamsterdamsemavo.nl graag het schooldossier met daarin de volgende documenten:


1. naam leerling en gewenst leerjaar

2. het schoolwisselaarsformulier
3. het OPP
4. het absentieoverzicht
5. recente cijferlijst
6. het LVS
7. het Oki-doc PO