Aanmelden

AANMELDEN

HOME >> AANMELDEN

Beste ouders en 8ste-groepers,


Leuk dat jullie geïnteresseerd zijn in De Amsterdamse MAVO! Mocht je je bij ons willen aanmelden, dan kan dat vanaf maandag 8 maart 2021 tot en met vrijdag 19 maart 2021. Iedere schooldag van 15.00 tot 17.00 uur. Wij maken bij aanmelding een afspraak voor een kennismakingsgesprek. 


Bij aanmelding, mét kind, graag het volgende meenemen:


• Het originele aanmeldingsformulier voortgezet onderwijs met het schooladvies.
• De ondertekende lijst met voorkeursscholen.
• Een kopie legitimatiebewijs van de leerling (paspoort of id-kaart).


De Amsterdamse MAVO hanteert de regelingen zoals vastgelegd in de kernprocedure van de gemeente Amsterdam. Dit betekent dat alleen kinderen met een vmbo-t of vmbo-t/havo advies zich bij ons mogen inschrijven. De basisschool baseert de adviezen op de informatie uit het leerlingvolgsysteem van de groepen 6,7 en 8 en uiteraard op hun eigen observaties. Voor informatie over de kernprocedure 2021-2022 verwijzen wij u naar: http://www.voschoolkeuze020.nl


Zodra een kind zich inschrijft, nemen wij de aanmelding in behandeling. Wij doen dit aan de hand van een check op het basisschooladvies, de vaste set gegevens uit het leerlingvolgsysteem en overige onderwijskundige informatie. Als wij nog vragen hebben over het gegeven advies, dan nemen wij contact op met de basisschool. Op 8 april 2021 is bekend wie bij ons geplaatst is via het centrale matchingsysteem.


Leerlingen met een vmbo-t advies die niet in Amsterdam wonen, kunnen zich ook bij ons aanmelden. Zij leveren dan een ondertekende verklaring in waarin staat dat zij zich alleen op scholen in Amsterdam hebben aangemeld.


Op woensdag 30 juni 2021 is er een kennismakingsmiddag voor de toegelaten leerlingen. Zij ontmoeten dan de andere nieuwe brugklassers en de docenten. Ook ontvangen de leerlingen die dag informatie over de eerste schoolweek en andere praktische zaken.Met vriendelijke groet,


Lars Hoogmoed
Martine van Hoogen
Directie De Amsterdamse MAVO