Aanmelden

AANMELDEN

HOME >> AANMELDEN

AANMELDINGSPROCEDURE 2020-2021


Beste ouders en 8e-groepers,


Leuk dat jullie geïnteresseerd zijn in De Amsterdamse MAVO! Mocht je je bij ons willen aanmelden, dan kan dat van maandag 2 maart tot en met vrijdag 13 maart 2020, iedere dag van 15.00 -17.00 uur. Wij maken bij aanmelding een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Wij willen jullie vragen om van te voren ons eigen aanmeldingsformulier  in te vullen (zie gele balk hieronder). Dit is dus niet het officiële aanmeldingsformulier, dat graag meenemen bij aanmelding.

Wij nemen dit jaar 72 leerlingen aan. 

Je kan je aanmelden met een VMBO-T of VMBO-T/HAVO advies.


Bij de aanmelding, (mét kind), graag het volgende meenemen:

- Het originele aanmeldingsformulier voortgezet onderwijs met het schooladvies.

- De ondertekende lijst met voorkeursscholen.

- Een kopie van je identiteitsbewijs/paspoort.


De Amsterdamse MAVO hanteert de regelingen zoals vastgelegd in de kernprocedure van de gemeente Amsterdam. Dit betekent dat alleen kinderen met een vmbo-t of vmbo-t/havo advies zich bij ons mogen inschrijven. De basisschool baseert de adviezen op de informatie uit het leerlingvolgsysteem van de groepen 6,7 en 8 en uiteraard op hun eigen observaties. Voor informatie over de kernprocedure 2020-2021 verwijzen wij u naar: http://www.voschoolkeuze020.nl


Zodra een kind zich inschrijft, nemen wij de aanmelding in behandeling. Wij doen dit aan de hand van een check op het basisschooladvies, de vaste set gegevens uit het leerlingvolgsysteem en overige onderwijskundige informatie. Als wij nog vragen hebben over het gegeven advies, dan nemen wij contact op met de basisschool. Op
2 april 2020 is bekend wie bij ons geplaatst is via het centrale matchingsysteem.


Leerlingen met een vmbo-t advies die niet in Amsterdam wonen, kunnen zich ook bij ons aanmelden. Zij leveren dan een ondertekende verklaring in waarin staat dat zij zich alleen op scholen in Amsterdam hebben aangemeld.


Op woensdag 24 juni 2020 is er een kennismakingsmiddag voor de toegelaten leerlingen. Zij ontmoeten dan de andere nieuwe brugklassers en de docenten. Ook ontvangen de leerlingen die dag informatie over de eerste schoolweek en andere praktische zaken.De Amsterdamse MAVO

Linnaeushof 48

1098 KM AmsterdamAlgemeen: 06-39593835

Verzuim: 06-16293215

info@deamsterdamsemavo.nl

Copyright @ All Rights Reserved