Kritische vrienden


KRITISCHE VRIENDEN

 HOME >> ORGANISATIE >> KRITISCHE VRIENDEN

Kritische vrienden zijn mensen die onafhankelijk vanuit hun specifieke vakgebied iets toevoegen aan onze school. Ze kijken mee in de ontwikkeling, lezen stukken en geven hun commentaar. Waar mogelijk geven zij voor projecten input en komen in bijvoorbeeld themaweken iets vertellen vanuit hun eigen vakgebied. Eén of  twee keer per jaar worden onze vrienden uitgenodigd door de leerlingen om op school te komen. Daar krijgen ze een rondleiding, nemen deel aan lessen en praten met de leerlingen over het reilen en zeilen van de school. Daarna zullen zij ons  feedback geven over wat zij gezien en ervaren hebben.


Prof. Dr. Evelien Tonkens

Hoogleraar Burgerschap en Humanisering van Instituties en Organisaties aan de Universiteit

voor Humanistiek.

Crista Compas

Directeur van het Humanistisch Verbond.

Jochum Damstra

Oprichter Springstof - denkstation voor jongeren

Directeur LEV Amsterdam

Bestuurder HVO Primair

PhD Moderne Bildung Universiteit voor Humanistiek.

Jochum over de Amsterdamse MAVO:


' De 21e eeuw verandert in rap tempo, daarbij horen nieuwe onderwijs initiatieven die passen bij deze tijd. De allereerste Nederlandse humanistische MAVO verbindt een hands on mentaliteit met een groot cultureel gedachtengoed dat door passie en energie uit zijn intellectuele schulp wordt gedaagd. De humanistische MAVO bereidt voor op de mens van morgen. '